”Många missförstår Rysslands utrikespolitik”, Jens Stilhoff Sörensen, svd.se

Rysslands agerande betraktas genomgående som aggressivt och revanschistiskt. Detta är en feltolkning grundad i bristande förståelse för rysk historia, kultur, utrikes- och säkerhetspolitik.

I den debatt i SvD som följt på ambassadör Sven Hirdmans inlaga visas typiska tecken på bristande förståelse av såväl rysk historia och utrikespolitik, som geopolitiska realiteter. Resonemangen från Muf-företrädarna samt Lars Holmqvist följer mönstret i den dramaturgi och antiryska propaganda som satts igång ifrån Storbritannien och USA och som plikttroget följs i de flesta medier.[…]

Natos angrepp på Jugoslavien 1999 och efterföljande erkännanden av Kosovo bröt mot folkrätten och mot Helsingforsdeklarationen (1975). Ryssland gav upprepade varningar att man skulle svara på liknande sätt och sex månader efter erkännandena av Kosovo gjorde man så i Georgien. När man sen på det 20:e Natomötet i Bukarest inbjöd Ukraina att bli Natomedlem korsades en gräns. Att Nato skulle expandera och ha en flottbas bredvid den ryska Svarta havsflottan i Sevastopol på Krim var helt otänkbart.[…]

Det land som varit bäst på att hantera Ryssland är Finland och härifrån finns mycket att lära. Finland upprätthåller ett starkt försvar men betonar ömsesidig respekt och goda relationer. Läs artikel