Mali: Fortsatt EU-träning av militär trots kupp, globalbar.se

Trots kuppen fortsätter EU att utbilda militärer i Mali. Det skriver UD i ett svar till Global Bar Magazine. UD skriver vidare att man inte vet om militär personal som utbildats av Sverige medverkat i kuppen eller inte. […]

5. Innebär detta att även militäre utbildning stoppas?
– Sverige deltar i EU:s träningsinsats i Mali med fokus på utbildning, rådgivning och mentorskap till Malis försvarsmakt. Enligt tillgänglig information i nuläget avser EU fortsätta utbildningen. EU:s insatser i Mali pausades under ett par månader till följd av militärkuppen i augusti 2020. Läs artikel