Avtale med Russland skal forhindre farlige episoder med fly og skip, forsvaretsforum.no

Hensikten med avtalen er å forhindre at det oppstår farlige hendelser som følge av at norske og russiske militære skip og fly opererer i umiddelbar nærhet av hverandre, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Forsvaret opplyser at en ny tilleggsprotokoll oppdaterer avtalen slik at den følger den teknologiske utviklingen og fremmer sikkerhet i Norges nærområder.

Undertegning av protokollen vil skje i Moskva på et senere tidspunkt, og den vil tre i kraft ved signering.

– Denne avtalen er viktig for sikkerheten i Norges nærområder. Forsvaret opererer ofte i nærheten av russiske fartøy og fly. De siste årene har vi sett en økning i russisk militær aktivitet i norske nærområder. Norsk side har også lagt større vekt på nasjonale operasjoner i nord. Denne utviklingen gjør det stadig viktigere å ha fungerende mekanismer for å ivareta sikkerheten mellom militære enheter i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Läs artikel