Magnus Petersson: Är den transatlantiska länken i färd med att brista? svd.se

…Även om den amerikanska kongressen just nu uppträder resolut mot Ryssland, verkar Trump själv anse att Ryssland är en värdefull partner med en beundransvärd ledare. I Europa är synen på Ryssland också delad; i nordöst uppfattas Ryssland som ett första rangens säkerhetsproblem, medan de flesta NATO-länder kring Medelhavet ser andra säkerhetsproblem som större.

Denna polarisering har också relevans för vad medlemmarna anser att NATO ska ägna sig åt. Trump verkar mena att NATO ska vara ett instrument för terroristbekämpning i Mellanöstern (gärna tillsammans med Ryssland). Länderna kring Medelhavet vill att resurserna ska läggas på polisverksamhet på hav och land för att förhindra ett okontrollerat inflöde av flyktingar, droger och vapen från Mellanöstern och Nordafrika.

Medlemsstaterna i nordöst, slutligen, vill att NATO ska ägna sig åt traditionell avskräckning och uppbyggnad av ett ordentligt försvar av alliansens territorium mot Ryssland. Läs artikel