Kristdemokraterna stöder Niinistö, hbl.fi

Kristdemokraterna ställer inte upp någon egen kandidat i presidentvalet. Partikongressen beslöt på lördagen att den rekommenderar att partimedlemmarna stöder omval av president Sauli Niinistö.

Det var partiordförande Sari Essayah som föreslog att partiet stöder Niinistö. Beslutet fattades efter en omröstning där Niinistö fått en klar majoritet, uppgav partiet i ett pressmeddelande.

I beslutet konstaterar partikongressen att partimedlemmarna är nöjda med den linje som Niinistö haft i både utrikes- och säkerhetspolitiken. Partiet uppmanar sina medlemmar att ge sitt stöd till den obundna folkrörelsen som avser att välja Niinistö till en ny mandatperiod. Läs artikel