Liberalerna begär mer än ÖB till försvaret, dn.se

Liberalerna vill anslå mera pengar till försvaret än vad överbefälhavaren (ÖB) begärt. Partiet anser att det gällande försvarsbeslut är underfinansierat och att Sverige behöver köpa in raketartilleri för att kunna bekämpa en fiende på svensk mark. Totalt vill Liberalerna satsa 24 miljarder kronor extra till och med 2021, 6 miljarder mer än Moderaterna. […]

– Utöver att hjälpa ÖB med hans redan uppdämda underskott så vill vi för första gången köpa in raketartilleri till den svenska försvarsmakten. Det är ett vapen som är som klippt och skuret för vårt stora land och kan anskaffas snabbt. Med raketartilleri kan man stå i Jönköping och skjuta mot hamnen i Slite. Man kan nå i stort sett hela Götaland, säger Allan Widman.

Raketartilleri är ett system som finns i en rad länder, bland annat Finland. Räckvidderna varierar från 100 km till 300 km (med robotar). Det innebär att en fientlig trupp som landstiger eller luftlandsätts i Sverige snabbt kan bekämpas från stora avstånd. Läs artikel