Legosoldater i Mali och i Afghanistan

Utgivarna

Utrikesminister Ann Linde förklarade i Dagens Nyheter den 23 december att Sverige,  tillsammans med 15 andra länder, däribland Frankrike och Kanada, har undertecknat ett uttalande där den ryska paramilitära gruppen Wagners närvaro i Mali fördöms.

Länderna ”beklagar djupt” att Malis övergångsregering använder sina ”redan knappa tillgångar” för att betala utländska legosoldater i stället för att stötta den egna armén. Uttalandet siktar också in sig på den ryska regeringen, som uppges ge materiellt stöd till Wagners verksamhet i Mali.

Den typ av destabiliserade effekt som Wagnergruppens närvaro haft i andra länder måste motverkas i Mali, säger utrikesminister Ann Linde.

EU beslöt den 13 december om sanktioner mot gruppen som anklagas för att delta i konfliktområden som Centralafrikanska republiken (CAR) i syfte att underblåsa våld, plundra naturresurser och hota civila.

Även om ryska regeringen förnekar kopplingar till Wagnergruppen verkar det osannolikt att den skulle kunna verka utan direkt eller indirekt stöd från Ryssland.

Det finns heller ingen anledning att tro annat än att gruppen har gjort sig skyldig till övergrepp.

Legosoldater har alltid varit ökända och avskydda för att våldta och plundra. Det ligger i sakens natur att de som låter sig värvas som legosoldater knappast gör det för att delta i humanitära insatser i andra länder.

Det är fortfarande oklart i vilken grad Wagnergruppen verkligen kommer att vara på plats i Mali med soldater. Den maliska regeringen har tidigare meddelat att den avser att träffa avtal med gruppen. Helt nyligen meddelade man dock att det inte finns några legoknektar från Wagner i landet men att ett fåtal ryska statliga rådgivare hade varit på plats.

Samröre med legosoldater borde inte vara något nytt för vår regering.  Sverige har krigat i Afghanistan i 20 år där amerikanska legosoldater verkat både i stödjande funktioner och som direkt stridande för Kabulregeringen mot talibanerna.

Detta har aldrig framförts som ett problem, trots att det i många fall har handlat om legosoldater som begått övergrepp av samma slag som Wagnergruppen anklagats för.

Antalet legosoldater i Afghanistan har varit svårt att uppskatta eftersom USA velat ge så lite information som möjligt om verksamheten även om det är Pentagon som har stått för avtalen. Det har år 2017 rört sig om minst 26.000 man, och då inkluderas kontraktsanställda med uppgifter inom logistik, underhåll med mera som utgjort cirka två tredjedelar av hela styrkan enligt Breaking News den 4 augusti 2017.

En annan undersökning genomförd av den amerikanska kongressen visade att i mars 2011 fanns det sammanlagt i Irak och Afghanistan 155.000 kontraktsanställda vilket var mer än de amerikanska styrkornas 145.000.

Företag som Blackwater och Dyncorp har fått miljardkontrakt för insatser i Afghanistan.

Legostyrkorna har under åren i Afghanistan uppmärksammats för en rad skandaler både vad gäller övergrepp mot civila och medverkan till korruption. En undersökning ledd av den amerikanska kongressen avslöjade att ett kontrakt för transporter på 2 miljarder dollar användes till större delen för stöd till krigsherrar, polischefer och även för betalning till talibaner för att släppa igenom konvojer.

Blackwater uppmärksammades över hela världen då företagets soldater genomförde en massaker på 17 civila på Baghdads Nisour Square under USA:s ockupation av Irak 2007. Förövarna ställdes först inför rätta i USA i en rad processer men benådades senare av president Trump.

I Afghanistan fick DynCorp 20 miljarder dollar för att utbilda den ökända afghanska lokalpolisen. Det mesta av pengarna tycks ha gått till annat då endast 30.000 man fanns i tjänst av det uppställda målet på 170.000. (Brown University, september 2013)

Stormakter använder legoknektar av flera skäl. Främst vill de undvika förluster bland de egna reguljära soldaterna. Stödet för krigen minskar drastiskt när soldater kommer hem i svarta plastpåsar.

Allmänheten är mindre känslig för förluster bland legotrupper, och ofta kommer sådan information aldrig ens fram i media. Till exempel beslöt Pentagon 2018 att upphöra med att rapportera om hur många amerikanska soldater som deltar i operationer utomlands.

Legosoldater används ofta för de smutsigaste uppdragen. Över hälften av förhörsledarna i Abu Ghraib-fängelset var kontraktsanställda.

Övergrepp och krigsförbrytelser blir lättare att dölja om att förövarna är legosoldater.

Varken USA eller Ryssland vill skylta med olaglig intervention i andra länder, och då används i stället legosoldater. Till exempel deltog USA under en följd av år i inbördeskrigets Colombia med enbart legosoldater, vilket gjorde att kriget där aldrig uppmärksammades av den amerikanska allmänheten.

På liknande sätt med Wagnergruppens kritiserade operationer i Centralafrikanska republiken som sannolikt sker med Rysslands goda minne.

Det är inte konstigt att svenska regeringen reagerar mot att hamna tillsammans med ryska legosoldater i Mali, men det framstår som något av en dubbelmoral eftersom den fann sig till rätta med USA:s legosoldater i Afghanistan.

Deltar man som ett litet land i stormaktsledda militära interventioner är det blåögt att tro att det inte kommer att finnas inhyrda soldater där.

Sverige bör återgå till den traditionella säkerhetspolitiken att endast delta i fredsbevarande FN-operationer med mandat från Säkerhetsrådet. Det är i överensstämmelse med alliansfriheten och minskar risken för samröre med legotrupper.