ÖB i Mali: Blodpåsar, Blackhawk och beröm, forsvarsmakten.se

Överbefälhavare Micael Bydén besökte nyligen de svenska soldaterna och officerarna i FN-insatsen Minusma och specialförbandsinsatsen 
Task Force Takuba i Mali.
– Jag lämnar Mali mycket stolt över de soldater och chefer jag mött under resan, säger överbefälhavaren. […]

– Säkerhetssituationen i Mali är utmanande och föränderlig vilket kräver en ständig anpassning av våra resurser och arbetsmetoder, säger ÖB.
–  Den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba är ett viktigt komplement till Minusma-insatsen samt EUTM Mali-insatsen. De olika insatserna har olika mandat, uppgifter och struktur men strävar mot samma mål – att öka säkerheten i det utsatta Mali. Läs pressmeddelande