Ledare: När krisen blir en ursäkt, sydostran.se

Stig-Björn Ljunggren

Just nu är det rätt många förslag som läggs om hur världen ska göras om efter pandemin. Dels kör många sina gamla käpphästar, förklädda i coronatäcke, dels dammas gamla förslag av i skenet av det som hänt.

En sådan gammal skåpmat är förställningen om att vi behöver någon slags medborgarplikt. Tanken framförs av några debattörer på DN Debatt igår, bland annat förre statsministern och socialdemokratiske partiledaren Ingvar Carlsson. I sitt sällskap har han också några andra gamla statsråd, professorer och opinionsbildare.

Vad de föreslår är alla i en årskull – strax över 100 tusen – kallas in för mönstring. Några får militär utbildning och blir krigsplacerade, andra får krisutbildning och blir krisplacerade.

Det är således någon slags utvidgad värnplikt de vill införa. Den militära plikten var tyvärr något som togs bort under villfarelsen att vi i Europa lever i den eviga fredens tidevarv, och att det enda som behövs är att vi kan luftlandsätta soldater i fjärran länder när Imperiet önskar.

Uppdraget nu är väl snarare att se till att ”lumpen” åter blir en viktig del av värnet om vårt lands oberoende. Det är också rimligt att detta utvidgas till att gälla även andra områden än den rent militära. Men att det i så fall är kopplat till försvarsmakten, inte till någon allmän uppfostringsambition förklädd till krisberedskap, som verkar vara vad debattörerna på DN Debatt har som mål. […]

Förslaget om obligatorisk medborgartjänst verkar vara en slags kvarsittning för ungdomen, inte för att de misskött sig i skolan, utan därför att skolan misskött sitt uppdrag.

Kriser leder nästan alltid fram till att makten får en ursäkt att koppla ett starkare grepp om samhället och dess medborgare. Oftast inte utan goda skäl. Det är inte det knepiga. Utan den svåra konsten är att ta sig ur det greppet och återerövra friheter när krisen är över. Läs ledaren