Irans ambition att öka anrikningsgraden på landets uran, riksdagen.se

Utrikesminister Ann Linde:  Svar på fråga  av Hans Wallmark (M) om
Irans ambition att öka anrikningsgraden på landets uran.

Hans Wallmark har frågat mig hur jag kommer att agera för att Sverige, ensamt eller tillsammans med övriga EU-länder, ska understryka det stora allvaret i Irans ambition att öka anrikningsgraden på landets uran och frångå NPT:s (icke-spridningsavtalet) tilläggsprotokoll – allt med sammantaget ökad risk för turbulens i regionen.

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ingicks 2015 mellan Iran och UK, Frankrike, Tyskland (”E3”), USA, Ryssland och Kina i syfte att avveckla de mest spridningskänsliga delarna av Irans kärntekniska program. 2018 drog sig USA ur och 2019 började Iran göra avsteg från JCPOA. Sverige och EU har vid upprepade tillfällen uttryckt växande oro över Irans agerande och uppmanat Iran att återgå till full efterlevnad. Att Iran inlett anrikning till 20% medför stora spridningsrisker. Sverige är starkt engagerat för att bevara överenskommelsen. Sverige och EU har vid upprepade tillfällen beklagat att USA lämnade överenskommelsen och vi vill underlätta för USA att åter ansluta sig till JCPOA. […]

Vi avser ta upp JCPOA snarast med den nya amerikanska administrationen. Vid EU:s utrikesministermöten har jag föreslagit ett EU-sändebud för Gulfen och en EU-delegation i Teheran. Med åtta andra länder har vi anslutit oss till INSTEX (betalningsinstrument som stärker förutsättningar för europeiska länder att fullfölja sina åtaganden enligt JCPOA). Läs svaret