Låt oss sätta punkt för Sveriges deltagande i det katastrofala kriget Afghanistan, Lars-Gunnar Liljestrand, Dala-Demokraten

Den 15 december skall riksdagen ta ställning till om Sverige skall fortsätta i Afghanistan med väpnad trupp.

I regeringens proposition anges att målen är att stärka den afghanska armén i kampen mot talibanerna, verka för kvinnors rättigheter samt att bidra till att öka det svenska nationella försvarets förmåga.

De målen kommer inte att uppnås. Regeringens egen utredare Tone Tingsgård avfärdade allt tal om att Sveriges insats under 2002-2014 skulle stärkt kvinnorna. Försvarets forskningsinstitut å sin sida avfärdade allt tal om att insatsen förbättrat det svenska försvaret.

På bortaplan vid Natos möte i Bryssel 9 november var budskapet ett annat från försvarsminister Peter Hultqvist: ”Sveriges deltagande i RSM handlar om att tillsammans med andra nationer bidra till säkerhet och förebygga konflikter”.

De vackra orden om kvinnors rättigheter, flickskolor med mera tog försvarsministern inte upp. De är till för hemmaopinionen. Läs artikel