Bo Ekman: Hur går det när världspolisen säger upp sig? dt.se

Alltsedan andra världskrigets slut har USA varit garant för de internationella system som drogs upp och skapades efter krigen. Det var då FN, Förenta Nationerna, kom till för att lösa frågor om krig och fred. IMF, Internationella Valutafonden, grundades för att övervaka stabiliteten i de finansiella systemen. Det internationella handelsavtalet ”GATT”, som undertecknades i Genève 1947, stakade ut vägen mot det som 1995 blev frihandelssystemet och dagens WTO (World Trade Organization). FN-organet UNDP skulle leda utvecklingen för fattigare nationer. Världsbanken skulle vara dess finansiär. Från början av 1950-talet kom FN:s roll att även omfatta insatser av fredsbevarande styrkor.

Dessa institutioner och dess utveckling byggde på och förutsatte en samsyn mellan USA och Europa. Den transatlantiska värdegemenskap som stärkts genom de allierades framgångsrika insatser under krig kom att lägga grunden för en värld präglad av fred. Bandet utgjorde också bas för bildandet och utvecklingen av NATO (North Atlantic Treaty Organisation), som spelade en avgörande roll under det kalla krigets dagar…

Trumps beslut att flytta USA:s ambassad till Jerusalem ger bara grädde på moset. Det faktum att vi inte längre kan räkna med USA kommer med tiden att få stora konsekvenser för världen som vi känner den. Läs artikel