Sverige deltar i försvarsprojekt i EU, Sveriges Radio

Idag sjösattes EU:s så kallade fördjupade försvarssamarbete där samtliga EU-länder utom Storbritannien, Danmark och Malta deltar…

EU kommer att inleda med 17 konkreta militära projekt. Och Sverige ska delta i tre av dem. Tanken från början var att de mest ambitiösa länderna skulle gå före och fördjupa sitt samarbete på försvarsområdet, men nu är istället alla EU-länder med, utom Storbritannien och Danmark som har undantag, och lilla Malta.

Under hösten har EU-länderna lämnat in ett 50-tal bidrag till konkreta projekt, och av dem har idag 17 valts ut som ska dras igång genast…

Sverige deltar i stället i tre andra projekt. Ett lett av Nederländerna handlar om att underlätta för militära förband att förflytta sig över landsgränser i Europa, en fråga som även förvarsalliansen Nato prioriterar eftersom underhållet av vägar och broar ofta är kraftigt eftersatt.

Ett annat projekt leds av Tyskland och handlar att bygga upp ett högkvarter för militär sjukvård, som till exempel fältsjukhus.

Och det tredje där Sverige kommer att samarbeta med Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien, handlar om ett kunskapscentrum för utbildning av soldater.

Sverige deltar idag i EU:s samtliga utbildningsinsatser utomlands – i Somalia, Mali och Centralafrikanska republiken – och vi har mycket att bidra med, säger Mikael Claesson, brigadgeneral på Försvarshögkvarteret. Läs artikel