Läsvärda böcker

Sven Hirdman

Här är några böcker som jag läst under hösten och som jag vill rekommendera till alla som är politiskt och historieintresserade:

The Kremlin Letters

David Reynolds och Vladimir Pechatnov. Yale University Press 2018, 680 sidor.

 Denna bok innehåller skriftväxlingen mellan Stalin, Churchill och Roosevelt under andra världskriget. En förlaga på ryska utgavs redan för 50 år sedan, men då endast med själva telegramtexterna. Denna utvidgade upplaga baseras på en ny sökning i brittiska, amerikanska och ryska arkiv och innehåller förutom telegrammen hela bakgrundsutvecklingen till krigsskeendet.

Det är fascinerande läsning som ger en ny inblick i andra världskrigets historia. Det är slående vilken respekt, ja aktning Churchill och Roosevelt hade för Stalin under krigsåren. Stalin framstår som mycket målmedveten. Churchills verkliga intressen visar sig ligga i Medelhavsområdet och omsorgen om det brittiska imperiet. Roosevelt är upptagen av hur efterkrigstiden skall gestalta sig. I de flesta frågor, förutom den polska, lyckas de tre ledarna dock till sist samsas.

Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954–1975

Gunnar Åselius. Dialogos Förlag 2019, 611 sidor.

 Den mycket kunnige militärhistorikern Gunnar Åselius ger i denna bok en ingående beskrivning av Vietnam, dess historia och folk och punkterar, baserad på senaste forskning, flera myter. Samtidigt är hans fokus på den svenska Vietnampolitiken under kriget och i synnerhet på hur UD och dess diplomater agerade. Med tillgång till all diplomatisk korrespondens under denna period, men också på basis av intervjuer med flera av de berörda tjänstemännen, visar Åselius hur ett antal av dessa tjänstemän med Jean Christophe Öberg i spetsen hade ett oproportionerligt inflytande på den förda politiken. Åselius slutsatser är att mycket i den svenska politiken baserades på rätt naiva föreställningar om Nordvietnams karaktär och om Sveriges inflytande.

Krigen under kalla kriget

Gunnar Åselius. Medströms Bokförlag 2007, 456 sidor.

 I denna bok skildrar Åselius de 38 krig som ägde rum från 1945 till 2001, med inblandning av stormakterna, särskilt USA och Sovjetunionen. Här finns kolonialkrigen, Koreakriget, Vietnamkriget, Biafrakriget, Israels alla krig, Gulf-krigen med flera. Boken är rikt illustrerad med kartor och foton och beskriver i detalj krigsskeendena men också den politiska bakgrunden. En mycket allmänbildande läsning och en viktig påminnelse om i vilken farlig värld fylld av motsättningar vi lever i.

Finland 1944. Krig, samhälle, känslolandskap

Henrik Meinander. Schildts & Söderströms 2010, 413 sidor.

 I denna bok skildrar den välkände finske historikern Henrik Meinander det dramatiska året 1944 i finsk politik. Boken är upplagd i månadskapitel, vilka skildrar utvecklingen i fortsättningskriget med bombningarna av Helsingfors, fredsförhandlingarna med Sovjetunionen, de inrikespolitiska intrigerna, Lapplandskriget mot de retirerande tyskarna, de hårda stilleståndsvillkoren med mera. Boken är nyttig läsning även för alla svenskar, så nära förbundna med Finland som vi är.

Sverige vid avgrunden 1808–1814

Dag Sebastian Ahlander. Historiska Media 2019, 279 sidor.

 Diplomaten och författaren Dag Sebastian Ahlander ger här en mycket livfull skildring, baserad på omfattande litteraturstudier, av de för Sverige farofyllda åren 1808–1814: förlusten av Finland, statskuppen mot Gustaf IV Adolf, lynchningen av riksmarskalken Axel von Fersen, 1809 års författning, valet av marskalk Bernadotte till kronprins Karl Johan, försoningen med Ryssland samt Norges erövring från Danmark. Som Ahlander påpekar stod det 1808–1810 och vägde för ett Sverige, som var omgivet av fiender på alla sidor och hade en styrelse i förfall. I ett osannolikt händelseförlopp var det Karl Johan som redde upp situationen för Sverige.

Stalin 1941–1953. Vol. III

Stephen Kotkin. Allen Lane

 Slutligen. Håll utkik efter tredje och sista delen av professor Kotkins enorma Stalinbiografi. Den lär komma ut den 20 januari 2020.