Stor samlande övning mot cyberhot o dyl, sempermiles.se

Just nu genomförs den återkommande Natoövningen CYBER COALITION där cybersoldater och experter från hela Natosfären, d v s från medlems- och partner-/samarbetsländer, kommer samman för att träna, testas och dela erfarenheter på cyberförsvarscentret NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence i Tallinn, Estland. […]

Inga exakta uppgifter rörande antalet deltagare och från vilka länder de kommer men tidigare i år nämndes först storleksordningen 700, därefter upp emot 900 och nu senast, i och med genomförandet, omkring 1 000 medverkande ”från hela världen”.

Vi har inte funnit några uppgifter rörande svenskt deltagande men det är högst troligt att Försvarsmakten har personal på plats. Under liknande tystnad har Sverige medverkat vid tidigare års upplagor av övningen. Läs artikel