Langtidsplanen: – Ingen politisk vilje, forsvaretsforum.no

Jacob Børresen, pensionert flaggkommandør

[…] Kampflyet F-35, som skal utgjøre kjernen i dette forsvaret (i seg selv en absurditet – kampfly er et støttevåpen som ikke har noen verdi i krig annet enn som støtte til bakkestyrker og sjøstridskrefter, som i denne strukturen er redusert til et militært sett meningsløst lite antall), er gitt en basestruktur med kun to baser, og hvor den ene – Evenes – er så liten at det effektivt forhindrer den eneste effektive form for beskyttelse mot moderne presisjonsvåpen, nemlig spredning. Det nærmest garanterer at F-35 er satt ut av spill før krigen er i gang. […]

Problemet er bare at Forsvarets hovedoppgave er å bidra til å forhindre krig. Og med et dysfunksjonelt forsvar øker faren for at det skal oppstå episoder som kan utvikle seg til krise, reduseres regjeringens handlingsrom i krisesituasjoner, øker sannsynligheten for at kriser utilsiktet utvikler seg til krig. Läs artikel