För EU är Kina både en partner och en samhällsrival – EU:s hållning har blivit mer resolut, na.se

Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

EU:s Kina strategi från 2019, som alla EU-länder ställt sig bakom, betonar att Kina samtidigt är en samarbetspartner med vilken EU har närliggande mål, en förhandlingspartner med vilken EU måste hitta en balans mellan olika intressen, en ekonomisk konkurrent i utövandet av tekniskt ledarskap och en samhällsrival som främjar alternativa styrelseformer.[…]

Förändringarna i förbindelserna mellan EU och Kina har accelererat sedan coronapandemin bröt ut. I början, när kinesiska sjukhus var överväldigade av nya coronafall, erbjöd EU ett omfattande stöd utan större publicitet. Senare, när Europa blev epicentrum för epidemin, levererade Kina stora mängder medicinsk utrustning – och såg till att omvärlden fick veta det. Vi bör alla visa internationell solidaritet och samtidigt undvika att den medicinska hjälpen politiseras. […]

Diplomati bör grundas på klara och tydliga principer. Honnörsorden för förbindelserna mellan EU och Kina bör vara förtroende, öppenhet och ömsesidighet. Vi bör gå framåt tillsammans, med en realistisk bedömning av Kinas strategiska avsikter och EU:s gemensamma intressen. Läs artikel