Lag nästa år: Sverige och Finland får försvara varandra, dn.se

Från den 1 januari nästa år ska en ny lag göra det möjligt för militära förband från Sverige och Finland att försvara varandras länder. Redan i mars kommer 1.500 finska soldater hit för att öva försvarskrig i Norrbotten.[…]

– Vi räknar med att lägga en proposition för riksdagen i juni och att lagen kan träda i kraft från den 1 januari 2020. Då kan man snabbare fatta beslut och i en krissituation kunna bistå varandra, säger Peter Hultqvist. […]

Fakta Lagförslaget i korthet:

Om Finland i fred eller i krig begär hjälp mot kränkningar kan svenska regeringen besluta om det. Om Finland angrips och begär hjälp måste riksdagen godkänna att svensk styrkor sätts in.

Om Sverige i fred eller krig utsätts för kränkningar får regeringen begära hjälp av Finland. Finska förband får samma långtgående befogenheter som Försvarsmakten att öppna eld, spärra av områden  o s v.

Vid höjd beredskap, krigsfara eller angrepp mot Sverige kan regeringen begära militärt stöd från Finland. Läs artikel