Värnplikten i Finland fyller 100 år, ostnyland.fi

Värnplikten har varit en viktig uppgift för finländarna och kommer att fortsätta var a det de följande hundra åren, säger stabschefen vid arméstaben, generalmajor Markku Myllykangas i ett pressmeddelande på fredagen med anledning av att det gått 100 år sedan systemet med värnplikt infördes.

– Värnplikten väcker känslor för och emot, och gjorde det redan då den blev det självständiga Finlands försvarslösning den 8 februari 1919.

Myllykangas säger att systemet var funktionellt då, och är lika funktionellt i dag tack vare kontinuerliga reformer och uppdateringar.

– Inom Försvarsmakten genomförs nu ett program, Utbildning 2020, som ska svara på de förväntningar som de värnpliktiga har som är födda på 2000-talet. Vi effektiverar utbildningen och utbildningsmetoderna så att så många värnpliktiga som möjligt kan få uppgifter där de kan utnyttja sitt kunnande.

Cirka 25 000 finländare genomför årligen sin värnplikt. Av dem är 400-500 kvinnor. Längden på tjänstgöringen är 165 dagar, 255 dagar eller 347 dagar beroende på vilken typ av specialutbildning man får. Läs artikel