Kristersson: ”Om tio år är Sverige med i Nato”, svd.se

...Ulf Kristersson är tydligare än Fredrik Reinfeldt i Natofrågan. Den nye moderatledaren efterlyser en öppen och ärlig debatt om ett framtida medlemskap.

 – I alla praktiska avseenden, förutom medlemskapet och de ömsesidiga förpliktelserna och försvarsplaneringen, är vi att betrakta som en del av gemenskapen. Vi borde redan ha ansökt om att gå med.

Om ni vinner valet, kommer ni då ansöka om medlemskap?

– Vi kommer inte kasta in en ansökan så fort det rent tekniskt är möjligt. Men Socialdemokraterna har inte heller evig vetorätt. Vi kommer metodiskt närma oss Nato och söka stöd för ett fullt medlemskap.

Måste Socialdemokraterna säga ja för att en regering ledd av de borgerliga partierna ska ansöka?

– Det finns inget självklart svar på den frågan. Lika lite som en snäv majoritet bör driva igenom ett medlemskap, lika lite bör en stor majoritet i evighet stoppa ett medlemskap. Båda besluten har stor betydelse. Jag är också helt säker på att Socialdemokraterna en dag kommer ändra sig.

Behövs en folkomröstning?

– Ju större stöd desto mindre aktuellt vore en folkomröstning. Det finns alltid en risk att folkomröstningar kommer att handla om helt andra saker. Men jag utesluter det inte. Någon kommer garanterat begära det. Läs artikel