Soldatbrist påverkar Gotlands stridsgrupp, Sveriges Radio

Försvarsmaktens problem att locka frivilliga till den militära grundutbildningen har gjort det svårare för stridgruppen på Gotland att hitta personal.

18:e stridsgruppen på Gotland är ännu inte fulltalig. 100 personer ingår nu i gruppen, men planen är att de ska vara drygt 220 till 2019 när verksamheten utökats med luftvärnskompetens och bevakningsuppdrag. Som Ekot rapporterat har Försvarsmakten haft fortsatta problem med att locka till sig frivilliga soldater. Förra året behövde 3 500 personer genomgå grundutbildningen. Men av de 2 230 personer som ryckte in kommer kanske en fjärdedel att ha hoppat av.

– Det påverkar ju eftersom de är grunden för vår rekrytering av soldater, säger Stefan Pettersson som är chef för stridsgruppen.

– Det har påverkat vår byggtakt, vi har inte riktigt nått upp till våra nivåer.

Under 2019 ska stridsgrupp Gotland som nu tillhör Skaraborgs regemente istället gå in i det nystartade regementet P18 på Gotland. Det tror Stefan Pettersson kan öka möjligheten att rekrytera personal och utveckla verksamheten.

– Kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas inom organisationen på Gotland ökar markant. Läs artikel