Försvaret måste ha ett djup

Kommentar: Det var lätt att förstå att förra årets ”reaktivering” av värnplikten skulle bli ett fiasko. Som nedanstående översikt ger vid handen, bidrog både få inställelser och många avhopp till att det åsyftade bidraget till den så kallade personalförsörjningen – 4 000 man – inte uppnåddes. Rekryteringen hade ju inte pliktkaraktär utan byggde på ett vagt intresse för försvaret hos de inkallade. Inte ens om den önskade kontingenten fördubblas – till 8 000 man – kommer man åt det grundläggande problemet: landets försvarskraft blir för svag. Vi får i bästa fall en spets men aldrig något djup. Folkförsvarstanken måste väckas på nytt!

SVT Nyheter 12 januari: Försvaret lyckas inte rekrytera tillräckligt många frivilliga

Försvaret misslyckas återigen med att rekrytera tillräckligt många nya soldater. Det visar siffror som SVT Nyheter tagit del av. En tredjedel av de soldater försvaret egentligen skulle ha utbildat ryckte aldrig in förra året. Svenska försvaret har sen lång tid tillbaka haft problem med att få tag på personer som vill bli soldater.

Enligt nya siffror som SVT Nyheter tagit del av så misslyckades försvaret nå det mål som satts upp för 2017. Regeringen ville att 4.000 soldater skulle rekryteras, försvarsmakten själv satte målet till 3.500, men under 2017 blev det bara 2.230 personer som valde att gå in i försvarets grundutbildning. Läs artikel