Konsten att kunna sänka ubåtar i Östersjön, fmv.se

Efter att FMV beställde utveckling och anskaffning av ett nytt lätt torpedsystem i maj 2016 har arbetet tagit ordentlig fart. Utvecklingen leds av Saab Dynamics och 2022 ska det vara skjutklart på fartyg och ubåtar.

Östersjön bjuder på en rad utmaningar när det gäller att hitta främmande ubåtar. Det torpedsystem som svenska försvaret använder för att oskadliggöra en ubåt har samma utmaningar. De faktorer som bidrar till svårigheterna är Östersjöns grunda vatten med en topografi och en botten som försvårar för sonarsystemen. Det bräckta vattnet, skärgårdarnas komplexitet och den intensiva sjötrafiken är ytterligare försvårande faktorer. Läs artikel