Kommenterad dagordning: Utrikesministrarnas möte den 18 februari 2019

Syrien:

[…] Regeringen ser fortsatt med stor oro på situationen i Syrien. Regeringen kommer att vara pådrivande för en sammanhållen EU-linje gällande icke-normalisering av relationer med den syriska regimen, samt att EU ska agera förebyggande för att undvika en militär upptrappning i nordöstra Syrien. Regeringen kommer även att betona vikten av att den förestående humanitära givarkonferensen i Bryssel på ett integrerat sätt lyfter fram kvinnors deltagande i den FN-ledda politiska processen och ansvarsutkrävande för brott som begåtts under konflikten i Syrien.

Venezuela:

[…] EU har den 22 maj förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet från i maj som förde Maduro till makten då vi inte anser att valen var fria och rättvisa. I linje med vårt uttalande den 26 januari menar vi nu att det är hög tid att venezolanerna får fritt och fredligt bestämma om sin framtid och har därmed uppmanat regeringen att utropa nyval. Uttalandet är vår gemensamma plattform.

Regeringen välkomnar att EU meddelat att det finns beredskap att införa ytterligare sanktioner om inte steg i rätt riktning tas, samt att den humanitära hjälpen till det venezolanska folket ska ökas. Det centrala för regeringen är att EU agerar gemensamt för en fredlig lösning på krisen i Venezuela.

Regeringen stödjer Juan Guaidó som nationalförsamlingens ordförande, liksom hans strävanden att utöva rollen som ad interimspresident, som enligt den venezolanska konstitutionen nu har till uppgift att utlysa nyval. Hela dagordningen finns på: kommenterad-dagordning-fac-18-februari-2019 (1)