Klassisk infanteritrening og mindre statisk trening på vakthold, forsvarsforeningen.no

Generalmajor Eirik Kristoffersen vil i fremtiden legge mer vekt på aktiv strid, bakhold og ildoverfall. […]

Da Norges Forsvar spurte ham om det var en sammenheng mellom verneplikt og forsvarsvilje, var svaret helt klart: ja. – Det knytter sterke bånd mellom borgeren og soldaten, og mellom soldaten og myndighetene på en unik måte, sa han.

– Men tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener ikke det? 

– Jeg er uenig med Diesen på dette punktet.

Også her er det all grunn til å sette kryss i taket. Läs artikel