HV skal bli spissere, forsvarsforeningen.no

HV skal bli spissere og mer robust. Det blir mer klassiskb infanteritrening og mindre statisk trening på vakthold og sikring i fremtiden, varsler den nye HV-sjefen.

Generalmajor Eirik Kristoffersen vil i fremtiden legge mer vekt på aktiv strid, bakhold og ildoverfall. I tråd med tanken om et mer robust HV har han allerede tilført troppene maskingevær og gjeninnført begrepene infanteriog jegertropp. Så retningen er klar. […]

Betyr soldatene på bakken noe, eller er det fly og missiler som blir avgjørende i fremtidens
konflikter. Den folkelige forsvarsdebatten ruller fram og tilbake, men også toppoffiserer er uenige.
Kristoffersen er ikke i tvil om at soldater på bakken vil være sentralt også i fremtiden. «Det går aldri av moten», sa han. Her er det mannen med erfaring fra mange år i Afghanistan, hvor han møtte Taliban utrustet med enkle våpen, men med sterk vilje, som uttaler seg. Han er ikke i tvil om at 40 000 HV-soldater vil ha en «avskrekkende effekt» som del av et nasjonalt forsvar, og at dette poenget er «underkommunisert». Läs artikel