Vi ser konturene av en ny verdens-ordning, hvor globaliseringen stanser opp, og risikoen for konflikter øker, forsvarsforeningen.no

Tidligere sjef for Etterretningstjenesten i Norge, general-løytnant Kjell Grandhagen, er skeptisk til at USA trekker seg ut av internasjonalt samarbeid og inngåtte avtaler, samtidig som de i økende grad blir mer proteksjonistiske. […]

Han er også bekymret for Norges nære forhold til USA.

– Selv om båndene mellom våre to land er ganske solide, er det en utfordring for Norge at USA beveger seg bort fra våre standpunkter på områder som handel, globalisering, klima og menneskerettigheter. […]

– NATO står svekket tilbake når man spør om medlemslandene kan stole på amerikanske sikkerhetsgarantier.

– På denne måten skader Trump alliansens eksistensberettigelse, sier Grandhagen. […]

En beslutning om militær innsats etter artikkel 5 tas av presidenten alene. Han trenger ikke lytte til Kongressen eller rådgiverne. Og denne presidenten lytter heller ikke særlig til sine rådgivere, understreker Grandhagen, som fikk anledning til å fortsette som etterretningssjef ut over pensjonsalderen på 60 år, på grunn av sitt verv som leder for NATOs etterretningskomité.

Grandhagen tror ikke EU kan bli en viktig geopolitisk aktør i nær fremtid. Til det er unionen for splittet mellom landene i nord og sør, og mellom øst og vest.  I tillegg er Europa svekket av Brexit.[…]

Russland sier at de har som mål å være én av tre dominerende geopolitiske aktører sammen med USA og Kina i fremtiden. Sine ambisjoner demonstrerte russerne klart gjennom annekteringen av Krim og intervensjonen i Syria. I tillegg gjennomfører Russland hyppig statlige cyberangrep mot vestlige nasjoner. Grandhagen tviler imidlertid på om Russland har ressurser til å være en stor internasjonal aktør i fremtiden. Landet har i dag et bruttonasjonalprodukt som plasserer det på 10. eller 12. plass i verden. Befolkningen er også aldrende og synkende. Läs artikel