Kärnvapen i Finland – vad handlar det om? Natoexpert förklarar,

Oberoende om vi vill det eller inte så är kärnvapen en viktig del av internationell säkerhetspolitik och också en viktig del av Nato. Det säger Matti Pesu från Utrikespolitiska institutet, expert i frågor som rör både Finlands utrikespolitik och försvarsalliansen Nato. Med det sagt tycker han att kärnvapenfrågan fått för stort fokus i media inför presidentvalet.

– Vi pratar ändå om väldigt teoretiska frågor, enligt Pesu.

I stället ska vi reda ut vad som egentligen är aktuellt och vad till exempel Nato just nu förväntar sig av oss som nybliven allierad. […]

För Finlands del är det inte aktuellt med kärnvapen på finsk mark. Lagen säger nämligen att det är förbjudet.

– Det är förbjudet att stationera kärnvapen i Finland. Några allierade (i Nato, red. anm) såsom till exempel Litauen och Norge har likadan lagstiftning. Och Danmark har en politisk linje att alliansen inte kan stationera kärnvapen i landet under fredstid.

Som fullvärdig Natomedlem måste Finland ta ställning till Natos kärnvapenpolicy, men vad innebär det?

– Det betyder att allierade länder får och måste diskutera Natos kärnvapenlinje och ta beslut som rör kärnvapen.

Nato är nämligen en kärnvapenallians. Så trots att det, som Pesu ser det, finns ett starkt politiskt tabu att prata om kärnvapen i Finland, måste diskussioner börja föras. Speciellt idén om kärnvapen som en avskräckningsmetod är ett nytt område för Finland, enligt Pesu […]

– Finland är ett litet land. Vi kommer inte ha egna kärnvapen och vi kommer inte ha Natos kärnvapen här i Finland, säger Pesu bestämt.

– Det räcker med det vi har, att vi förstår grundorsaker och har några experter som har djupare kunskap i frågor som rör kärnvapen. Läs artikel