Förtydligande angående regeringens överväganden om insatser i Röda havet, regeringen.se

Regeringen överväger olika alternativ för eventuella svenska bidrag till den EU-ledda insatsen Operation Aspides och/eller den USA-ledda insatsen Operation Prosperity Guardian. Dessa operationer är defensiva och syftar till att skydda civil sjöfart.

Ett svenskt deltagande i de USA-ledda insatserna mot markmål i Jemen är inte aktuellt.

Att skicka fartyg till Röda havet är inte heller aktuellt. […]

Några beslut har ännu inte fattats. Regeringen kommer fortsatt att informera och föra en dialog med företrädare för riksdagens samtliga partier. Läs pressmeddelande