Jan Eliasson: Retoriken kring kärnvapnen skapar osäkerhet, dn.se

Regeringen utsåg på torsdagen veterandiplomaten Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, till styrelseordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri. Jan Eliasson svarar på tre frågor om sitt nya uppdrag…

– Som framgår av Sipris årsbok (utkom i förra veckan) pågår en generell upprustning, särskilt hos stormakterna USA, Kina och Ryssland, medan bland andra länderna vid Persiska viken har minskat försvarsutgifterna på grund av fallande oljeinkomster.

Var finns den största krigsrisken i dag?

– Faran för att massförstörelsevapen sätts in, och i Syrien har kemiska stridsmedel uppenbarligen använts. Det finns stora risker kring den koreanska halvön, inte minst på grund av att den ökade retoriken kring kärnvapnen skapar stor osäkerhet. Läs artikel