”Gemensam hederssak att vi värnar om veteranerna”, Maarit Feldt-Ranta, arbetarbladet.fi

– I dessa tider känns det alltmer angeläget att ödmjukt tacka dem, som en gång hamnat ge ut sig till fronten för att försvara fosterlandet, sade Maarit Feldt-Ranta i sitt tal på Veterandagen i Dragsvik.

I dag, den 27 april 2017, flaggar vi för krigsveteranerna. Maarit Feldt-Ranta höll tal i Dragsvik för veteranerna. Efter att ha inlett med “Bästa krigets veteraner, bästa publik” sade hon bland annat detta:

– Basen för det finländska samhället och välfärden skapades redan för flere årtionden sedan och ett stort tack och tacksamhet för det här samhällsbygget bör riktas till våra veteraner. De som stod för insatserna såväl i kriget som på hemmafronten, möjliggjorde med sin seghet att Finland kunde bli den demokrati vi är idag. Många riskerade och miste sitt liv, sin hälsa, sina bästa ungdomsår, för att kommande generationer skulle få möjligheten att som fri nation bygga vårt land jämlikt för alla finländare…

– Att främja fred och utveckla våra samhällen med diplomati är klokt och hållbart. Det finns alltid orsak att fira och främja fred. I dessa tider känns det alltmer angeläget att ödmjukt tacka dem, som en gång hamnat ge ut sig till fronten för att försvara fosterlandet.

– Kriget har aldrig vinnare, bara förlorare. Krigen har haft konsekvenser för alla finländare. De har lämnat spår i varje medborgare; för någon är det granatskärvor i kroppen, för andra ett minne av att ha förlorat någon kär. Läs artikel