Hemvärn och frivilligorganisationerna stöder spridningen av flygvapnets krigsbasering, cornucopia.cornubot.se

Den 13:e mars gavs beskedet från regeringen att Försvarsmakten tillförs ytterligare fordon för att kunna genomföra spridning av svenskt flyg vid krigsbasering. Enligt svar från Försvarsmakten kring bemanningen innebär detta delvis att hemvärn och frivilligorganisationer kommer stödja de spridda flygbaserna med transporter och bemanning av fordon.

Med återupptaget nationellt försvar är det av högsta vikt att svenskt flygvapen sprids ut från sina fredsbaseringar. Antalet ytterligare krigsbaser är dock begränsade till Hagshult i Småland och Jokkmokkbasen i Norrland, samt den tömda Råda-basen i anslutning till Såtenäs. Samtidigt finns det inget som hindrar att man baserar på någon av alla de civila flygplatser runt om i landet, som ursprungligen var militära. Eller på de tidigare vägsträckor som en gång var sidobaser i Bas 90-eller Bas 60-systemet, och ännu inte helt förstörts. Problemet med annat än Hagshult och Jokkmokk är att infrastrukturen utöver själva landningsbanan saknas, men vid krigstillstånd eller höjd beredskap bör man kunna hantera det ändå…

Däremot uppstår med spridning bort från fredsbaserna ökat behov av personal, vilket konkretiseras med fordonsförare. Jag ställde frågan till Försvarsmakten i samband med presskonferensen den 13:e mars och har nu fått svar kring hur dessa nya fordon ska bemannas. Svaret är att det finns personal som idag har som sk tillikauppgift1.att vara fordonsförare. Svaret från Försvarsmakten PROD2. är följande:

”Fordonen tillförs flygvapnets flottiljers basenheter. Utpekad personal inom denna organisation har redan idag i sin tjänst att bl a vara fordonsförare som tillikauppgift. Utbildning sker huvudsakligen internt inom Flygvapnet.”

Dock räcker inte detta. I själva verket deltar frivilligorganisationerna och hemvärnet i spridningen av stridsflyget. PROD fortsätter i sitt svar:

”Parallellt med detta har vi stöd från frivilligorganisationerna och hemvärnet med bl a olika typer av transporter. Vissa typer av fordon tillförs även hemvärnet och logistikförbanden, bl a för att kunna stödja flygvapnet.” Läs artikel