Risken är att det ena ställt mot det andra tvingar honom ner i en alltför tydlig spagat. När vår nyss avgångne ÖB bekände att Sverige bara kunde försvaras en vecka, kan det ha varit ett utspel för att sätta press på politikerna. Men det kan faktiskt ha berott på att en journalist lockade honom att säga mer än han hade tänkt sig.

När vår nye ÖB, Micael Bydén, pressas på hur länge vi kan försvara oss, säger han att han är trött på att diskutera i de termerna. Men han försäkrar att försvaret är bra och att man kommer att slåss till den sista soldaten, man eller kvinna. Läs artikel