Motion med anledning av proposition 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. Motion från (V)

Stig Henriksson m.fl. (V)

1 Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i stället för att sända svenska soldater i EU:s och Natos stridsgrupper bör bidra till att öka FN:s möjlighet att agera fredsbevarande och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands.

2 Inledning

Regeringen har lagt fram propositionen 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. Där föreslås att lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet ska ändras så att regeringen ges möjlighet att sända väpnad styrka utomlands för all typ av utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete. I dag krävs att en sådan utbildning syftar till fredsfrämjande arbete. Den föreslagna förändringen skulle innebära att den nuvarande begränsningen tas bort. Läs motionen