Ingen stark hotbild, Lars J Eriksson, skd.se

Det går aldrig att helt utesluta ett väpnat anfall mot Sverige eller något annat slag av konflikt internationellt som påverkar försvarsberedskapen och försörjningsförmågan. Därför är det naturligt att vårt land har en försäkring i form av ett militärt försvar och en stark försörjningsberedskap. Samtidigt står det med stor tydlighet klart att Sverige lever i en mycket trygg del av världen där en militär konflikt som också berör Sverige är ytterst osannolik…

Det är svårt komma från intrycket att Försvarsberedningen med hull och hår köpt en alarmistisk syn på det påstådda ryska hotet. Ryssland är militärt svagt, har en försvarsbudget som t.ex är en åttondel av USA:s och dessutom minskar sina försvarskostnader när en rad länder inklusive Sverige rustar upp. Ett aggressivt Ryssland som försöker anfalla något Europeiskt grannland skulle begå ett nationellt självmord, därför är det farligt och dyrbart att låta ett sådant synsätt styra försvarspolitiken. Skulle Sverige gå med i Nato krävs fördubblade utgifter för försvaret, det vore en katastrof för välfärden och skattetrycket. Läs ledaren