Falskt hot leder fel i försvarspolitiken, Per Blomquist, sla.se

I SLA 13/12 är Agnes Karnatz (AK) positiv till Sveriges försvarssamarbete inom EU. Bra. Hon önskar ”Natomedlemskap”, som är mer offensivt. Oklokt och spänningsskapande. Gränsen mellan Ryssland och USA/Nato går öster om Baltikum. Sverige är inte hotat! Vårt markterritorium ska försvaras. Det minskar spänningarna och verkar för fred!

Boken ”Björnen kommer” har avslöjat ensidigt vilseledande intresse och hot från Ryssland mot Sverige. Vi tror att överheten leder oss rätt i synnerhet då det gäller rikets säkerhet. Tyvärr har den politiska och militära ledningen tagit över gamla fel och en junta ur akademin har hakat på och sprider hotscenarier…

F d generallöjtnant Carl Björeman, ledamot av akademin, går starkt emot gamla fel och juntans falska propaganda. Han har skrivit en bok ”Sex ÖB söker sin roll”. Den kommer ut efter nyår. Han menar att vårt försvarade markterritorium kan ge Sverige en verklig krigsavhållande kraft. Ja, Överheten har vägrat lyssna på generaler och amiraler sedan början av 1970-talet som visat att den officiella krigsplanläggningen varit fel. Nu är tid för insikt…

Allmän värnplikt och ett indirekt defensivt försvar av vårt markterritorium kan ge ökad säkerhet och en lösning på den alltför långa mentala låsningen i Sverige. Läs artikel