”Ingen seriös person tror att Ryssland ska anfalla Sverige.” Sören Sommelius m fl i Helsingborgs Dagblad

Redaktionell kommentar:  Opinionen för bevarad alliansfrihet och ett nej till värdlandsavtalet är bred. Den rymmer både pacifister och försvarsvänner. Undertecknarna av artikeln i Helsingborgs Dagblad trycker hårt på risken att värdlandsavtalet kan medföra kärnvapen på svenskt territorium och att ”Värdlandsavtalet är sista steget före en anslutning till Nato, det definitiva slutet för den svenska alliansfriheten.” På den här sajten har vi gått emot uppfattningen som förts fram på några håll bland Nato-motståndare att alliansfriheten upphör med värdlandsavtalet. Det stämmer inte. Alliansfriheten kvarstår men värdlandsavtalet sätter alliansfrihetens trovärdighet ifråga. Vi menar att värdlandsavtalet ökar spänningarna i Östersjöområdet och kan försvåra uppbyggnaden av ett eget svenskt försvar.Det är en farlig defaitism att dödförklara alliansfriheten om värdlandsavtalet går igenom. Alliansfriheten måste fortsatt försvaras även efter ett riksdagsbeslut om värdlandsavtal.

Artikel i HD: Den 25 maj ska riksdagen besluta om det så kallade värdlandsavtalet. Det innebär att Nato kan stationera sina militära styrkor i särskilda basområden på svensk mark med baser, vapen, krigsfartyg och flyg. Missiler och bomber ska kunna lagras i Sverige. Trupperna lyder under Natos högkvarter och kan användas inte bara vid hot mot Sverige utan även i krig mot tredje land. I avtalet sägs inget om att kärnvapen är undantagna. Det kan alltså inte uteslutas att även kärnvapen utplaceras på svenskt territorium. Läs artikel