Försvarsminister Jussi Niinistö: ”Finsk-svenskt försvarssamarbete går som tåget”.

Även om diskussionen noga följs kring försvarssamarbetet i Sverige, har den färska svenska försvarsrapporten inte väckt någon förvåning.

– Det här är enda experts syn på saken. Låt vara att han (Krister Bringéus) är en erfaren diplomat, säger försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf)

Ministern tycker det är bra att vi i Finland får en inblick i hur man tänker i Sverige. Men de bägge ländernas försvarssamarbete framskrider som tåget, vidhåller han.

I den svenska rapporten framgick att ett ökat försvarssamarbete med Finland kan medföra risker. Den ryska gränsen kommer mentalt närmare Sverige.

I samband med öppningen av den nationella försvarskursen säger försvarsministern ändå att Finland inte stöder sig på ett behov av någon svensk militär uppbackning.

– Finland litar inte på stöd från något håll, utan förbereder oss på att försvara oss själva. Läs artikel