HV-sjefen kan gå av i protest, Klassekampen

HV-sjef Tor Rune Raabye vil vurdere å trekke seg i protest om planene for kutt i Heimevernet blir stående.

Heimevernet går en usikker framtid i møte: I den allerede vedtatte langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til at Heimevernet skal kuttes fra 45.000 til 38.000 soldater. I tillegg skal Sjøheimevernet bort. En endelig avgjørelse vil likevel ikke tas før høstens statsbudsjett, etter at regjeringen har mottatt en anbefaling om Heimevernets størrelse fra det såkalte landmaktsutvalget. HV-sjef Tor Rune Raabye er klar på at han trenger 45.000 soldater og et sjøheimevern for å løse de oppgavene han i dag har fått tildelt. Han har ikke gitt opp håpet om at kuttene kan reverseres.

– Jeg er betalt for å fortelle hva konsekvensene er av å gjøre det og det grepet med min del av Forsvaret. Så er det til sist det tunge loddet til Forsvarssjefen, innenfor en økonomisk ramme, å ta de helhetlige valgene. Da har jeg to valg som sjef HV: Jeg kan enten akseptere at «sånn er det», eller jeg kan gå av, sier Raabye til Klassekampen. Läs artikel