Kommendör Scaparrotti: USA värdesätter Finland som partner, svenska.yle.fi

USA värdesätter Finland som samarbetspartner och har förbundit sig att öka försvarssamarbetet mellan länderna, säger general Curtis Scaparrotti, kommendör för USA:s styrkor i Europa.

Scaparrotti, som höll ett tal i Helsingfors på onsdag kväll, sade också att Finland har en viktig roll för stabiliteten i Europa. USA är redo att utöka samarbetet med Finland. Enligt Scaparrotti har Finland en mycket professionell och kunnig armé.

– Vi har lärt oss mycket av varandra under våra gemensamma övningar.

Han betonade att USA respekterar Finlands militära alliansfrihet…

Generalen sade sig inte var särskilt oroad över Rysslands militärövningar i gränsområdena. Han sade ändå att han önskar att Ryssland skulle berätta mer öppet om sina övningar på samma sätt som det är brukligt i västländer.

– Med god transparens skulle vi gardera oss mot missförstånd och felbedömningar. Det är det som bekymrar mig mest. Läs artikel