Kjell Grandhagen, Det er ikke penger nok til å etablere et relevant forsvar av Norges landterritorium, dagbladet.no

Det er dobbelt merkelig at regjeringen har utredet og planlegger å foreslå et landforsvar basert på rammebetingelser ingen av de store partiene lenger legger til grunn.

Etter å ha framlagt en langtidsplan (LTP) for Forsvaret i fjor sommer, der Hæren og Heimevernet ikke var behandlet, har regjeringen nå utredet landforsvaret. En utredningsgruppe har avgitt en såkalt statusrapport. Hva regjeringen selv til syvende og sist mener, får vi vite til høsten.

Men uansett hva man måtte mene om utredningens konkrete forslag, gjenstår det to hovedproblemer knyttet til utredningens mandat og rammebetingelser:

Utvalget har måttet forholde seg til LTP-ens økonomisk ramme – fastsatt uten noen forestilling om hvilken struktur landforsvaret skulle ha. Summen av forslag i utredningen synliggjør da også med all tydelighet at det ikke er penger nok til å etablere et relevant forsvar av Norges landterritorium. Läs artikel