Hur ser en värld utan Nato ut? Bawar Ismail i GP

…Ett Europa och Nato utan USA kan bli verklighet. I USA har presidentkandidaterna Donald Trump och Bernie Sanders uttalat sig kritiskt mot den nuvarande Nato-organisationen. Nato är förlegat enligt Trump. Sanders vill att européerna tar ett större ansvar över sin egen säkerhet. Trump och Sanders förenas i en vilja att isolera USA från omvärlden. De är trötta på att amerikanerna ska träda in för att försvara allierade och lösa problem med amerikanska dollar.

Efter ett decennium av krig i Irak och Afghanistan har den amerikanska befolkningen tröttnat på militära konflikter. Då är det inte konstigt att Trump och Sanders ägnar sig åt populistisk retorik som gör gällande att USA gör för mycket på den internationella arenan. Men det är inte bara de två presidentkandidaterna som är kritiska till att USA tvingas bära upp mycket av Natos militära förmåga i Europa. Läs artikel