Anfall eller försvar? Ett inpass av Per Blomquist

Begreppsapparaten har länge varit oklar i fråga om försvars- och säkerhetspolitiken:

Ska Sverige försvaras med nationell försvarsstrid eller med anfallsstrid tillsammans med andra?

Ett folkförsvar över hela vårt markterritorium är grundläggande för all strid, oavsett om den ska ske på marken, till sjöss eller i luftrummet. Att det finns personer som deltar i debatten med andra syften än att försvara Sverige, torde stå helt klart.

ÖB bör inte lägga ut dimridåer med tal om det i och för sig önskvärda ”totalförsvaret”. Tala istället om för svenska folket hur våra flygbaser ska kunna försvaras! Medborgarna lägger många miljarder kronor på JAS-flygplanen och vill veta hur de kommer upp i luften, om deras baser angrips. Eller ligger försvaret av flygvapnets infrastruktur i händerna på de ”andra”, som det numera så ofta heter?

Anmärkning. – Skribenten är överste 1 gr., ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien samt medverkar i antologin Försvaret främst (Celanders, 2015).