För en stabil och säker Östersjöregion. Timo Soini, Finland Margot Wallström, Sverige Børge Brende, Norge Kristian Jensen, Danmark Lilja Alfredsdottir, Island, formin.finland.fi

…Vi utvecklar vår utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans i flera olika forum, till exempel i FN, OSSE, Europarådet, Natos partnerskap för fred och i EU. Det finns ett behov i Europa och särskilt i OSSE av ökad transparens och av förtroende- och säkerhetsbyggande åtgärder, inklusive riskhantering. Vårt gemensamma mål är ett närmare nordiskt samarbete för att upprätthålla och försvara det europeiska säkerhetssystemet och främja den regionala stabiliteten.

Norden har spelat en avgörande roll i att främja regionalt samarbete. Östersjöstaternas råd, Barentsrådet och Aktiska rådet är alla viktiga organisationer där de nordiska staterna är medlemmar och även Ryssland är en aktiv och konstruktiv medlem. Vi kommer att fortsätta vårt aktiva engagemang för att bygga upp förtroende och uppmuntra samarbete mellan människor, inte minst i Ryssland. Twinning-nätverk på lokal och regional nivå är viktiga i detta avseende. Regionalt och gränsöverskridande samarbete är viktigt för att upprätthålla samarbete och kontakter med olika aktörer i Ryssland, inklusive det ryska civilsamhället. Läs uttalandet från utrikesministrarna