Hur förberedda är vi på ett angrepp? Börje Nordström , Norrtelje Tidning

Nu verkar det som om behovet av en ny sådan åter blivit aktuell. Enligt arméchefen Anders Brännström riskerar ju Sverige, inom en ganska snar framtid, att hamna i krig. Och handen på hjärtat: hur förberedda är vi på ett angrepp på vårt land? Hur många av oss vet vart vi skall ta vägen vid ett bombanfall mot Norrtälje? Finns det över huvud taget några gamla skyddsrum kvar och byggs det några nya? Är till exempel någon av byggherrarna i Norrtälje hamn ålagda att bygga skyddsrum till de planerade 2 000 lägenheterna där? Jag förutsätter att arméchefens uttalande avsåg ett stort europeiskt krig med många stater inblandade – ty ett isolerat angrepp på Sverige tror väl ingen vettig människa på? Då är frågan: vad händer rent konkret vid ett storkrig som omfattar många länder? I det tekniskt sårbara, moderna samhälle, som Sverige och övriga Europa utvecklats till, blir ingenting sig likt. Bland det första som släcks ner är internet. Att gå in på Facebook eller liknande för att ta reda på vad som gäller kommer inte att gå. Läs debattartikel