Bakom rubriken, Folke Schimanski, Sydsvenskan

Den 22 mars ska riksdagen ta ställning till en fråga med den diffusa rubriken ”Lagstiftning rörande försvarsmaktens internationella samarbete”. Bakom den beteckningen gömmer sig det betydelsefulla värdlandsavtalet.Går man ut på gatan och intervjuar folk, skulle de allra flesta inte kunna svara på vad det är för något. Men det är ett avtal som kort sagt innebär att Nato kan stationera sina militära förband i särskilda basområden på svenskt territorium. Det är nästa steg i samarbetet med Nato, sedan stora manövrar företagits i Skåne och Norrbotten mellan styrkor från Sverige och Natoländer.Det kommer att bli första och sista gången som riksdagen får debattera värdlandsavtalet, denna stora nationella angelägenhet.Man kan jämföra med avskaffandet av värnplikten, ett beslut som 2009 fattades över svenska folkets huvuden. I Österrike anordnades däremot fyra år senare en rådgivande folkomröstning om landet skulle behålla sin värnplikt. Frågan ansågs som så viktig för nationen att politikerna vill låta folket komma till tals i en enskild fråga. (I Sverige hattar man nu eventuellt tillbaka till en ny form av värnpliktsarmé.) Läs artikel