Hultqvists American Dream, lindelof.nu

Försvarsminister Peter Hultqvist satt med som huvudattraktion i SvT-programmet Ekdal och Ekdal den 26 maj. Man diskuterade den nya världsordningen där Kina befäster sin makt på område efter område och där USA backar och drar sig ur allt fler multilaterala sammanhang.

Alla är överens om att en ny och helt oviss situation är på väg för Europa, Norden och Sverige, som man måste orientera sig i och slå vakt om sina egna intressen. Väldigt mycket står på spel.

Men när frågan ställs om detta till Peter Hultqvist återgår allt till vad som gällde tidigare, då man ännu kunde bortse från Kinas framträdande på världsscenen och då det var Putinryssland som utmålades som det stora hotet, som man var tvungen att ta skydd emot av USA och Nato för att avskräcka Putinryssland från att anfalla Finland, Baltikum, Sverige, Norge och övriga Europa.

Men nu gäller sedan en tid alltså något helt annat – som visserligen diskuterats länge på undanskymda platser som denna blogg – men som nu plötsligt diskuteras av alla, till och med av Carl Bildt.

Läs artikel

Läs även kommentar här på sajten till Hultqvists TV-framträdande