Hultqvist: Vi måste ta varningstecken på allvar, sverigesradio.se

  • Efter Natos besked att lämna Afghanistan, pekar Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på att fler kvinnor fått utbildning, terrorism förhindrats och Afghanistans egen militära förmåga stärkts.
  • Sverige haft soldater där sedan 2002 och den mindre grupp som finns kvar kommer nu också lämna.
  • En analys av resultatet för ett par år sedan pekade på att målen till stor del inte nåtts och att landets stabilitet och säkerhet brister. Läs artikel