Intressant genomgång av vår historieskrivning

Mats Björkenfeldt
Göran Rydeberg, verksam vid Hans Blix Centrum vid Stockholms Universitet, har i sin bok Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till i dag (Santérus 2021) gjort en för oss historieintresserade värdefull genomgång av vad historiker skrivit om den angivna tiden.

Rydeberg får oss att inte glömma vad bland andra Torsten Gihl (Den svenska utrikespolitikens historia 4. 1914 – 1918) och Erik Lönnroth (Den svenska utrikespolitikens historia 5. 1919 – 1939) skrivit, men även till exempel Leos Müller i Neutrality in World History, från 2019, som anmälts här (Neutralitet – valet för framtiden)

Vidare påminns vi om 1834 år neutralitetsförklaring ”som i sin tur skulle bli en av de första grundbultarna i Sveriges långa allians- och neutralitetspolitik”. Viktiga hänvisningar finns i Rydebergs bok.

En bok, som hade gått undertecknad förbi men som han här blir varse, är antologin Det hotade landet och det skyddade. Sverige och Finland från 1500-talet (red. Tapani Suominens och Anders Björnsson) från 1999 (finns på www.antikvariat.net).

Många i landet styrs av känslor när de förkunnar att vi nu bör lämna vår tvåhundraåriga alliansfrihet. Dessa bör dock, innan de tar slutlig ställning, begrunda vår historia. En av fördelarna med en alliansfrihetspolitik är att man inte behöver satsa på ”rätt” häst som snart kan visa sig vara en nitlott. De som tror att USA nu är den hästen, bör läsa Rydebergs bok. Han skriver på sidan 28:

”[Historikern Folke] Lindberg knyter an till en idag kanske delvis bortglömd verklighet, där stora delar av det svenska etablissemanget hoppades på att Napoleon III:s Frankrike skulle kunna spela en avgörande roll i östersjöregionen och att Sveriges gamla allianspolitik med nära anknytning till Paris under tidigare århundraden åter skulle bli verklighet. Såväl Oscar I som hans båda söner hade villigt satsat på detta kort, som med Preussens seger över Frankrike 1870–71, skulle visa sig ha en obehagligt låg valör.” Med en kontrafaktisk historieskrivning hade Sverige möjligen blivit indraget i första världskriget om etablissemanget fått sin vilja igenom.

Rydebergs bok är ett perfekt avstamp för att gå vidare med letandet av värdefull historisk litteratur.