Vernepliktige innkalt til militærtjeneste i Russland, adressa.no

Nye kull med vernepliktige russere blir innkalt hver eneste vår, noe som også skjer i år.

Alle russiske menn over 18 år må tjenestegjøre i landets forsvar i ett år, men kan også få godskrevet ett år innen høyere utdanning.

Underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen vedtok i juli fjor å heve aldersgrensen for verneplikt fra 27 til 30 år, og den nye loven trådte i kraft ved årsskiftet. Mange russiske menn gjør sitt ytterste for å unngå verneplikt og sørger derfor for å være utilgjengelige når innkallinger sendes ut to ganger i året.

Vernepliktige kan ikke tjenestegjøre utenfor Russlands grenser og var derfor ikke blant de over 300.000 som ble mobilisert til krigstjeneste i Ukraina i 2022. Noen vernepliktige ble imidlertid sendt til fronten i Ukraina ved en feil.

I fjor vår ble 147.000 russere innkalt til militærtjeneste, og i september ble 130.000 vernepliktige innkalt. Läs artikel